03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
18.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
04.JPG
Uczymy programowania oraz modelowania i druku 3D
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

Słuch fonematyczny ma znaczący wpływ na prawidłowe rozumienie mowy i jej kształtowanie się. Pod tym pojęciem kryje się zdolność rozróżniania fonemów, czyli dźwięków mowy ludzkiej, występujących w danym języku. Nie jest to umiejętność wrodzona, ale wykształca się wraz z rozwojem dziecka. Słuch fonematyczny powinien być w pełni ukształtowany w momencie ukończenia 7. roku życia, kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole.

 

W przypadku zaburzenia/opóźnienia rozwoju słuchu fonematycznego dziecko  będzie mieć trudności z prawidłową realizacją głosek, rozumieniem mowy, a także z analizą oraz syntezą słuchową i w konsekwencji z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Wynika to z faktu, iż mimo prawidłowego funkcjonowania słuchu fizjologicznego, w ciągu mownym dziecko nie potrafi rozróżnić pojedynczych dźwięków lub złożyć je w całość dźwiękową. W rezultacie podczas czytania literuje, ma problem z przejściem do czytania sylabami i wyrazami, a z tym związane są trudności z rozumieniem treści przeczytanego tekstu. Zdarza się, że dziecko w starszym wieku czytając opuszcza, przestawia lub dodaje różne głoski/sylaby, a w piśmie ma problemy z dwuznakami, spółgłoskami miękkimi, dźwięcznymi i bezdźwięcznymi.

 

Jakie objawy, między innymi, powinny nas zaniepokoić?

- Mowa bezdźwięczna – kiedy Twoje dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne np. b à p , d à t, g à k, wà f.

- Problem z rozumieniem poleceń przez Twoją pociechę.

- Zaburzenia syntezy i analizy słuchowej – gdy po ukończeniu 6.-7. roku życia dziecko ma trudności z podziałem wyrazu na głoski, nie słyszy pierwszej/ostatniej głoski w wyrazie.

- Nieumiejętność różnicowania głosek dentalizowanych z zakresu 3 szeregów (sz,rz,cz,dż/s,z,c,dz/ś,ź,ć,dź) po ukończeniu 5. roku życia.

 

Przypominam, że terapia logopedyczna prowadzona wyłącznie w gabinecie specjalisty, bez regularnej pracy dziecka w domu, przynosi mniej zadowalające efekty. Poniżej przedstawię Państwu ćwiczenia, dzięki którym można wspomóc proces rozwoju słuchu fonematycznego.

 

Jak wspomóc proces rozwoju słuchu fonematycznego?

 

Najlepiej rozpocząć od ćwiczeń mających na celu rozwijanie wrażliwości słuchowej, czyli uczyć rozpoznawania dźwięków otaczającej nas rzeczywistości – przyrody, przedmiotów, pojazdów, instrumentów itd. Należy skupić się na różnicowaniu natężenia tych sygnałów oraz wskazać źródło ich pochodzenia. Na tym etapie można wprowadzić również odtwarzanie przez dziecko rytmów, w tym celu warto wykorzystać popularne wiersze dla dzieci, w których występuje dużo wyrazów dźwiękonaśladowczych.

 

W kolejnym etapie należy uczyć różnicowania dźwięków występujących w mowie ludzkiej:

- różnicowanie par głosek różniących się tylko jedną cechą, jak ‘b’ (głoska dźwięczna) i ‘p’ (głoska bezdźwięczna), ‘k’ i ‘g’, ‘t’ i ‘d’ itp.;

- podkreślanie w tekście wyrazów z głoskami syczącymi (‘s’, ‘z’, ‘c’, ‘dz’), szumiącymi (‘sz’, ‘ż’, ‘cz’, ‘dż’) oraz ciszącymi (‘ś’, ‘ź’, ‘ć’, ‘dź’);

- układanie wyrazów, w których występują podobne głoski;

- wymyślanie wyrazów rymujących się;

- segregowanie wyrazów rozpoczynających się określonymi głoskami bądź sylabami;

- układanie wyrazów od najkrótszego do najdłuższego;

- dzielenie wyrazów na sylaby i liczenie ich;

- analizowanie wyrazów pod kątem występujących w nich głosek, poprzez np. dobieranie w pary wyrazów różniących się tylko jedną głoską, jak: data – tata, dama – mama, kosa – koza.

 

Po opanowaniu umiejętności różnicowania poszczególnych głosek należy się skupić na doskonaleniu pamięci słuchowej. W tym celu może być pomocna nauka wierszy na pamięć lub też powtarzanie wypowiedzi innych osób. Dobre efekty przynosi również uczenie się wyrazów z tą samą sylabą. Warto wprowadzić również ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające język.

 

W przypadku wad wymowy ćwiczeniom rozwijającym słuch fonematyczny powinny towarzyszyć ćwiczenia narządów mowy – warg i języka, dopasowane do problemów związanych z wymową.

 

Drodzy Rodzice,

Pamiętajcie! Dodatkowa, regularna praca z dzieckiem w domu sprawi, że szybciej upora się ono ze swoimi trudnościami.

Szukaj na stronie...

Szkoła promująca zdrowie

Certyfikaty i sukcesy uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski