Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza w Opolu

Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow
Slider

PSYCHOLOG SZKOLNY - mgr ANNA SUJKA

Przyjmuje w gabinecie 11E w dniach:

 

Poniedziałek

10:00 – 14:30

Wtorek

9:00 – 14:30

Środa

9:15 – 14:30

Czwartek

8:00 – 14:00

Piątek

8:00 – 13:00

 

 


W zakresie kompetencji psychologa szkolnego znajduje się:

 

1. Diagnoza psychologiczna w szkole:

  • Wstępna diagnoza stopnia nieprawidłowości funkcjonowania sfery emocjonalno-społeczno – poznawczej.

  • Badanie relacji rodzinnych w kierunku wpływu na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

  • Pomoc rodzicom w wyborze  odpowiedniego specjalisty i instytucji do pogłębienia diagnozy dziecka.

 

2. Terapia psychologiczna:

  • Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i rodziców.

  • Prowadzenie zajęć indywidualnych o charakterze terapeutycznym z elementami terapii krótkoterminowej.

  • Indywidualne rozmowy terapeutyczno - wspierające.

  • Interwencje doraźne (w sytuacjach problemowych, konfliktowych).

  • Zajęcia relaksacyjne metodą treningu autogennego J . H . Schulza.

  • Zajęcia z elementami bajkoterapii  dla dzieci młodszych.

3. Pomoc dzieciom ze zdiagnozowanym ADHD oraz mających problemy z koncentracją uwagi, nadmiernie impulsywnych:

  • Trening EEG – Biofeedback

Terapia na nowoczesnym sprzęcie EEG-Biofeedback. Terapia za pomocą tego sprzętu ma na celu usprawnienie pracy mózgu w zakresie lepszej koncentracji lub relaksacji. Jest to terapia przy komputerze, do którego dziecko jest podłączone za pomocą elektrod i przy pomocy własnego mózgu może sterować obrazami widzianymi na ekranie. Aparatura działa na zasadzie klasycznego sprzężenia zwrotnego i polega na uaktywnieniu pewnych fal mózgowych (np. tych które pomagają nam się koncentrować), a wygaszaniu tych które są odpowiedzialne np. za naszą nadpobudliwość. Terapia jest bezpieczna i prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę.

4. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

5. Prowadzenie zajęć o charakterze ogólnorozwojowym z elementami socjoterapii dla dzieci.

6. Prowadzenie edukacji profilaktycznej poprzez realizacje programów profilaktyczno - wychowawczych w klasach.


Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

Sukcesy naszych uczniów

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Szkoła promująca zdrowie

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła