03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
18.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
04.JPG
Uczymy programowania oraz modelowania i druku 3D
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

ODDZIAŁ SPORTOWY W PSP 14

 

 

 

 

Oddziały sportowe w PSP 14 tworzone są po ukończeniu I etapu edukacji - od klasy czwartej.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 04.03.2024r. do 18.03.2024r. do godz. 15.00

 Do oddziału mogą aplikować uczniowie PSP 14 oraz z innych szkół.


W oddziale realizuje się szkolenie w dyscyplinie sportowej:

  • lekkoatletyka
    lub
  • piłka ręczna

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA KANDYDATA DO REKRUTACJI SĄ:

1. Złożenie podania o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego z podpisem rodziców/prawnych opiekunów.

2. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony orzeczeniem lekarskim przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na przystąpienie kandydata do próby sprawności fizycznej, oraz uzyskania pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy dla danego sportu, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025:

1) Od 04.03.2024r. do 18.03.2024r. do godz. 15.00 złożenie:

  • podanie o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego (zał. nr 1)
  • zgody na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej (zał. nr 2)
  • przedłożenie zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej przez kandydata

2) 20 marca 2024r. o godz. 815 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (zał. nr 3);

3) 26 marca 2024r. do godz. 1500 – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń) listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

4) Do 25 kwietnia 2024r. do godz. 1500 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie warunków;

5) 26 kwietnia 2024r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego.

6) Do 9 maja 2024r. do godz. 1500 – dostarczenie przez rodziców kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki dodatkowych oświadczeń zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r (zał. nr 4);

 

7) Od 29 kwietnia 2024r. do 9 maja 2024r. do godz. 1500 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (zał. nr 5);

 

8) 10 maja 2024r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego.

 

W przypadku wolnych miejsc przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca wg. Zarządzenia Nr OR-I.0050.46.2024 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 stycznia 2024 r.

Pliki do pobrania:

Szukaj na stronie...

Szkoła promująca zdrowie

Certyfikaty i sukcesy uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski