Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza w Opolu

Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow
Slider

 

ODDZIAŁ SPORTOWY W PSP 14

 

 

 

Oddziały sportowe w PSP 14 tworzone są po ukończeniu I etapu edukacji - od klasy czwartej.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 23.03.2020r. do 17.04.2020r.

Do oddziału mogą aplikować uczniowie PSP 14 oraz z innych szkół.


W oddziale realizuje się szkolenie w dwóch dyscyplinach sportowych (do wyboru):

  • piłka ręczna

  • lekkoatletyka

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA KANDYDATA DO REKRUTACJI SĄ:

1. Złożenie podania o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego z podpisem rodziców/prawnych opiekunów.

2. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony orzeczeniem lekarskim przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


3. Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na przystąpienie kandydata do próby sprawności fizycznej, oraz uzyskania pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy dla danego sportu, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021:


1) Od 23 marca 2020r. do 17 kwietnia 2020r. do godz. 15.00 złożenie:

  • wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego (zał. nr 1)
  • zgody na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej (zał. nr 2)
  • przedłożenie zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej przez kandydata


2) 24 kwietnia 2020r. o godz. 1200 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (zał. nr 3);


3) 28 kwietnia 2020r. do godz. 1500 – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń) listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;


4) Do 8 maja 2020r do godz. 1500 – dostarczenie przez rodziców kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki dodatkowych oświadczeń zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r (zał. nr 4);


5) do 11 maja 2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie warunków;


6) 15 maja 2020r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego;


7) Od 18 maja 2020r. do 20 maja 2020r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (zał. nr 5);


8) 25 maja 2020r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego.


W przypadku wolnych miejsc przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca wg. zał. 2 Zarządzenia Nr OR-I.0050.21.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 stycznia 2020r.

 

Pliki do pobrania:

Sukcesy naszych uczniów

deklaracja dostępności

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Szkoła promująca zdrowie

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2020 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski