03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
17.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

UWAGA RODZICE

dotyczy rekrutacji do oddziału sportowego

 

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu, przeprowadzenie prób sprawności fizycznej mające odbyć się 23 kwietnia 2021r. zostaje odwołane.

Ponowny nabór w postępowaniu uzupełniającym odbywać się będzie od 1 do 7 czerwca 2021r.

W przypadku odpowiedniej liczby kandydatów, próby sprawności fizycznej dla wszystkich odbędą się 9 czerwca 2021r. (godzina zostanie podana w późniejszym terminie).

 

ODDZIAŁ SPORTOWY W PSP 14

 

 

 

Oddziały sportowe w PSP 14 tworzone są po ukończeniu I etapu edukacji - od klasy czwartej.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 22.03.2021r. do 16.04.2021r.

 Do oddziału mogą aplikować uczniowie PSP 14 oraz z innych szkół.


W oddziale realizuje się szkolenie w dwóch dyscyplinach sportowych (do wyboru):

  • piłka ręczna
  • lekkoatletyka

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA KANDYDATA DO REKRUTACJI SĄ:

1. Złożenie podania o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego z podpisem rodziców/prawnych opiekunów.

2. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony orzeczeniem lekarskim przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na przystąpienie kandydata do próby sprawności fizycznej, oraz uzyskania pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy dla danego sportu, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022:

1) Od 22 marca 2021r. do 16 kwietnia 2021r. do godz. 15.00 złożenie:

  • wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego (zał. nr 1)
  • zgody na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej (zał. nr 2)
  • przedłożenie zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej przez kandydata

 

2) 23 kwietnia 2021r. o godz. 1200 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (zał. nr 3);

 

3) 29 kwietnia 2021r. do godz. 1500 – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń) listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

 

4) Do 7 maja 2021r do godz. 1500 – dostarczenie przez rodziców kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki dodatkowych oświadczeń zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r (zał. nr 4);

 

5) Do 10 maja 2021r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie warunków;

 

6) 14 maja 2021r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego;

 

7) Od 17 maja 2021r. do 19 maja 2021r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (zał. nr 5);

 

8) 24 maja 2021r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego.

 

W przypadku wolnych miejsc przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca wg. zał. 2 Zarządzenia Nr OR-I.0050.570.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020r.

 

Pliki do pobrania:

Sukcesy naszych uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Szkoła promująca zdrowie

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2021 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Deklaracja dostępności

Wykonanie: Dawid Waldowski