03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
18.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
04.JPG
Uczymy programowania oraz modelowania i druku 3D
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

 

"Przyjaciel Szkoły"


Kapituła Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. A.Mickiewicza w Opolu co roku postanawia uhonorować tytułem "Przyjaciel Szkoły" osoby, firmy, instytucje, organizacje, których zaangażowanie w istotny sposób wpłynęło na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

 


 

REGULAMIN przyznawania honorowego tytułu PRZYJACIEL SZKOŁY


1. Przyjacielem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. A.Mickiewicza w Opolu może zostać osoba fizyczna, firma, instytucja lub organizacja, która przyczyniła się do rozwoju szkoły i podniesienia jej rangi w środowisku, w szczególności za:

* znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz wspierania działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
* wieloletnie bezinteresowne działania o charakterze stałej, opartej na przyjacielskich relacjach współpracy
* wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

2. Z propozycją przyznania tytułu mogą wystąpić:

* Dyrektor Szkoły
* Rada Pedagogiczna
* Rada Rodziców
* Samorząd Uczniowski

3. Tytuł "Przyjaciela Szkoły" przyznawany jest przez KAPITUŁĘ, w skład której wchodzą:

* Dyrektor Szkoły
* Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
* Przewodniczący Rady Rodziców
* Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

4. Osoba, instytucja, firma lub organizacja, której przyznano tytuł otrzymuje:

* pamiątkowy dyplom
* statuetkę "Przyjaciel Szkoły"

5. Nadanie honorowego tytułu PRZYJACIELA SZKOŁY odbywa się w obecności społeczności szkolnej w Dniu Święta Patrona Szkoły lub na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Nominowani poinformowani zostają odpowiednio wcześniej, by umożliwić im osobiste uczestnictwo.

6. Aktu wręczenia dokonuje Dyrektor Szkoły.


Tytuł "Przyjaciela Szkoły" otrzymali:

Rok 2004/2005
1. p. Bogdan Cichoń
2. p. Aneta i Mariusz Sękowscy

Rok 2005/2006
1. p. Maciej Kędra
2. p. Agata Sikorska
3. p. Jarosław Gałek
4. p. Zbigniew Kurzyca

Rok 2006/2007
1. p. Ewa Jabłońska- Ciesołkiewicz
2. ks. Stanisław Dworzak

Rok 2007/2008
1. p. Cezary Czajkowski
2. p. Grażyna Marciniak
3. p. Barbara Gwiazdowska- Trybuła
4. p. Jerzy Szlengel
5. p. Katarzyna Czarniecka
6. p. Jadwiga Kędzia
7. p. Bronisław Turkiewicz

Rok 2008/2009
1. p. Krzysztof Michalski
2. p. Stanisław Chytra
3. p. Jaroslaw Kula
4. p. Władysław Kuleszka
5. p. Wojciech Rerich
6. p. Marek Wołyniec


Rok 2011/2012
1. p. Joanna Preush


Rok 2012/2013
1. p. Jacek Grosicki

2. p. Danuta Rapacz


Rok 2013/2014
1. p. Piotr Kostrzewski


Rok 2014/2015
1. p. Janusz Trzepizur

2. p. Zbigniew Noga
3. p. Bogusław Majcher


Rok 2015/2016
1. p. Hanna Kanik

2. p. Piotr Nowak

Rok 2016/2017
1. p. Tomasz Wanot

2. p. Bartosz Ciszak

Rok 2017/2018
1. p. Irena Kesler

2. p. Jerzy Kołodziej
3. p. Mateusz Wyżliński

Rok 2018/2019
1. p. Renata Ćwirzeń - Szymańska

2. p. Jacek Kasprzyk

Rok 2022/2023
p. Dr Grzegorz Spaleniak 

Szukaj na stronie...

Szkoła promująca zdrowie

Certyfikaty i sukcesy uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski