03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
18.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
04.JPG
Uczymy programowania oraz modelowania i druku 3D
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

 

Uczeń ma prawo do:

 • właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 • rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 • poznania formułowanych przez nauczyciela wymagań edukacyjnych,

 • obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny za postępy w nauce, zgodnie,

 • pomocy w przypadku trudności w nauce,

 • korzystania ze środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki szkolnej,

 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

 

Uczeń ma obowiązek

Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

 • przestrzegania zasad kultury współżycia, niestosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów, nauczycieli innych pracowników szkoły,

 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

 • odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porządek w szkole

Szukaj na stronie...

Szkoła promująca zdrowie

Certyfikaty i sukcesy uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski