03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
18.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
04.JPG
Uczymy programowania oraz modelowania i druku 3D
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

PEDAGOG SZKOLNY
mgr LIDIA MATYJAS

 

Przyjmuje w gabinecie 14G w dniach:

 

Poniedziałek: 8:00-14:30

Wtorek: 8:00-13:30

Środa: 8:50-14:20

Czwartek: 9:00-14:30

Piątek: 8:45-13:45

 

Godzina dostępności:

piątek: 13:45 -14:45

 

W zakresie kompetencji pedagoga szkolnego znajdują się:

  1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej na terenie szkoły.

  2. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności.

  3. Indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów. Pomoc dzieciom w łagodzeniu lub eliminowaniu napięć psychologicznych o różnym podłożu do rozwiązywania trudności i wiążących konfliktów.

  4. Organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno - wychowawczym.

  5. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

  6. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci.

  7. Współorganizowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych i profilaktycznych.

  8. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z instytucjami zaspakajającymi potrzeby rodziny.

 

Szukaj na stronie...

Szkoła promująca zdrowie

Certyfikaty i sukcesy uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski