Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza w Opolu

Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow
Slider

PEDAGOG SZKOLNY
mgr LIDIA FICA

 

Przyjmuje w gabinecie 14G w dniach:

 

Poniedziałek: 8:15 - 13:30

 

Wtorek: 8:55 - 15:30

 

Środa: 9:50 - 15:30

 

Czwartek: 8:00 - 14:35

 

Piątek: 8:00 - 13:40W zakresie kompetencji pedagoga szkolnego znajdują się:

  1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej na terenie szkoły.

  2. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności.

  3. Indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów. Pomoc dzieciom w łagodzeniu lub eliminowaniu napięć psychologicznych o różnym podłożu do rozwiązywania trudności i wiążących konfliktów.

  4. Organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno - wychowawczym.

  5. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

  6. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci.

  7. Współorganizowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych i profilaktycznych.

  8. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z instytucjami zaspakajającymi potrzeby rodziny.

 

Sukcesy naszych uczniów

deklaracja dostępności

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Szkoła promująca zdrowie

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2020 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski