03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
18.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
04.JPG
Uczymy programowania oraz modelowania i druku 3D
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

logotypy - dofinansowanie UE

Projekt pn. Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap II swoim zakresem przedmiotowym obejmuje głęboką, kompleksową modernizację energetyczną segmentu D obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Koszyka 21 - na terenie Aglomeracji Opolskiej. Stanowi on kolejne przedsięwzięcie termomodernizacyjne w całościowym procesie modernizacji obiektu składającego się z 7 segmentów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, służącego edukacji w ramach obiektu PSP nr 14. Z uwagi na funkcję społeczną budynku, poprawa jego efektywności energetycznej oddziałuje na szerokie grono odbiorców w wymiarze ekonomicznym, społecznym
i środowiskowym.

Realizacja projektu przyniesie korzyści, takie m.in. jak: zmniejszenie zużycia energii końcowej, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie emisji pozostałych zanieczyszczeń, zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej, zwiększenie jakości powietrza, poprawa wizerunku gminy oraz budynków przeznaczonych na realizację zadań publicznych Miasta Opole, podniesienie jakości życia mieszkańców, podniesienie jakości pracy i korzystania z infrastruktury szkolnej przez uczniów, nauczycieli i pozostałych użytkowników infrastruktury.

Prowadzone działania termomodernizacyjne mają, ze względu na swoją kompleksowość, charakter głębokiej modernizacji energetycznej obejmującej następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. jako elementu modernizacji energetycznej budynku oraz modernizację instalacji elektrycznej (oświetlenia).

W wyniku realizacji projektu o 52,57% (średnio) zmniejszy się emisja szkodliwych substancji (w tym CO2 o 47,45%) oraz zmniejszeniu ulegnie zużycie energii końcowej dla obiektu. Stopień poprawy efektywności energetycznej dla energii końcowej w projekcie wyniesie 51,13%.

Projekt zakłada osiągniecie co najmniej poziomu oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie w połączeniu z innymi projektami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Aglomeracji przyczyni się do osiągnięcia celów Strategii związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Aglomeracji. Realizacja projektu poprzez działania termomodernizacyjne prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynku publicznego wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, oszczędność kosztów energii oraz poprawę jakości infrastruktury i komfortu korzystania z niej.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.02-16-0009/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.12.2019 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu: Miasto Opole
Partnerzy projektu: –
Wartość projektu ogółem: 1 342 629,02 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 342 629,02 PLN
Wartość dofinansowania: 980 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 12.08.2019 r. – 31.12.2020 r.

Termomodernizacja - etap 1 - logo

Termomodernizacja - opis

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.02-16-0013/18-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13.12.2018 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu: Miasto Opole
Partnerzy projektu:
Wartość projektu ogółem: 1 690 574,88 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 690 574,88 PLN
Wartość dofinansowania: 1 199 927,20 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

Szukaj na stronie...

Szkoła promująca zdrowie

Certyfikaty i sukcesy uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski