03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
18.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
04.JPG
Uczymy programowania oraz modelowania i druku 3D
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

Program rządowy "Laptop dla ucznia"

Kompendium wiedzy o realizowanym projekcie znajduje się na stronie:

https://laptopdlaucznia.gov.pl/

 

Infolinia Laptop dla ucznia

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 18:00.

Email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:

+48 22 182 22 88

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

Rodzice zaczynają podpisywać umowy przekazania na własność lub użyczenia laptopów dla czwartoklasistów. Co oznacza zwrot "czynności rozporządzające".

Wzory umów:

umowa przekazania wzór >>

 

umowa użyczenia wzór >>

 

Wyjaśniamy.

Proces odebrania laptopów jest bardzo prosty. Aby trafiły do rąk czwartoklasistów, rodzice lub opiekunowie prawni podpisują umowę z organem prowadzącym szkołę (reprezentowanym przez dyrektora szkoły). Są dwa typy takich umów: przekazania na własność lub użyczenia. Decyzję o tym, którą wybrać, podejmuje rodzic. Wydanie laptopa rodzicowi/opiekunowi prawnemu nastąpi po podpisaniu wybranego rodzaju umowy i na podstawie protokołu z przekazania sprzętu.

 

RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW, KTÓRZY BĘDĄ OSOBIŚCIE ODBIERAĆ LAPTOP PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZE SWOIMI DANYMI tj. imię i nazwisko (swoje i dziecka), adres z kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, numer PESEL (swój i dziecka). Prosimy również zabrać ze sobą dowód osobisty lub wylegitymować się przez aplikację mObywatel w celu weryfikacji tożsamości.

 

Czym różnią się umowy?

Umowy o przekazaniu laptopów na własność, rodzice przez pięć lat nie będą mogli sprzedać sprzętu wynająć go, ani przekazać do użytkowania osobom trzecim. Później będą mogli dysponować laptopami w dowolny sposób. W przypadku podpisania umowy użyczenia:  można zawrzeć ją maksymalnie na pięć lat. Strony mogą ją rozwiązać przed upływem tego terminu, za 30-dniowym okresem wypowiedzenia  Po tym terminie rodzice ucznia będą musieli zwrócić sprzęt organowi prowadzącemu szkołę.

 

Umowy zawierają też pewne warunki.

Wiele emocji budzi zapis § 4 ust. 2 pkt 1:

Przyjmujący zobowiązuje się, w okresie 5 lat od dnia zawarcia Umowy, do niedokonywania w stosunku do Przedmiotu Umowy jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności zobowiązanie to obejmuje niedokonywanie zbycia Przedmiotu Umowy, oddanie go w użyczenie, wynajęcie lub przekazanie do użytku osobom trzecim.”

 

Jak więc interpretować ten zapis?

Czynnością rozporządzającą może być na przykład zbycie. Jest to pojęcie zdecydowanie szersze niż tylko sprzedaż. Może obejmować również darowiznę czy zamianę. Ponadto laptop nie może podlegać użyczeniu, wynajęciu, przekazaniu do użytku osobom trzecim. Nie będzie więc możliwe np. zastawienie go w lombardzie.

 

Program równych szans

Laptop jest częścią szerokiego programu edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży w Polsce. Uzupełnia działania edukacyjne oraz inwestycje, dzięki którym szkoły mają nieodpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego.  Niemal wszystkie szkoły w Polsce korzystają już z szybkich łącz w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). On-line dostępne są też bezpłatne materiały edukacyjne do realizacji podstawy programowej. Na stronie laptopdlaucznia.gov.pl zachęcamy także do pobierania sprawdzonych i bezpłatnych programów, które będą pomocne w edukacji szkolnej i rozwijaniu pozaszkolnych pasji. Laptop jest dopełnieniem programu edukacyjnego.

 

Obowiązki rodziców

Przez czas obowiązywania umowy użyczenia oraz po przekazaniu sprzętu na własność rodzice będą zobowiązani przez pięć lat do nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń, symboli, naklejek licencyjnych znajdujących się na przekazanych laptopach. Będą też musieli okazywać sprzęt w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

 

Co muszą zrobić rodzice, aby dostać laptopy?

Laptopy kupowane są dla uczniów w przetargu centralnym. Przekazanie laptopa uczniowi klasy objętej wsparciem nastąpi na podstawie umowy zawartej przez Organ Prowadzący Szkołę z rodzicem ucznia. Wzory umów zostały określone rozporządzeniami Ministra Cyfryzacji i można pobrać je ze strony: https://laptopdlaucznia.gov.pl/centrum-informacji. Po podpisaniu ww. umowy, laptop staje się własnością rodzica i bierze on odpowiedzialność za otrzymany laptop.

W sytuacji, w której rodzic nie wyrazi chęci przyjęcia laptopa na własność, laptop staje się własnością Organu Prowadzącego Szkołę, a rodzic będzie mógł otrzymać laptop dla swojego dziecka na podstawie umowy użyczenia.

Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych objęci obowiązkiem szkolnym według polskiego systemu oświaty. Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. Uczeń będzie mógł posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych. Sprzęt, z którego uczeń zrezygnuje, wróci do donatora sprzętu, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania.

 

Co w sytuacji, kiedy uczeń dostał laptopa, ale zmienia szkołę w trakcie roku?

Ideą jest, aby laptop podążał za uczniem w procesie edukacji. W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia, laptop stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę.

Rodzic ucznia klasy objętej wsparciem składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem. Oświadczenie to jest integralną częścią umowy przekazania na własność i umowy użyczenia.

W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, który otrzymał laptop w użyczenie, sprzęt podlega zwrotowi do Organu prowadzącego, w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły, chyba że Strony umowy postanowią inaczej,

 

Czy laptop będzie zawierał wszystkie niezbędne programy, w tym te do edukacji?

Laptopy będą miały zainstalowany system operacyjny. Instalacja dodatkowego oprogramowania, zgodnego z potrzebami uczniów, w tym umożliwiającego prawidłową realizację podstawy programowej, ale także zgodnego z już wykorzystywanymi rozwiązaniami stosowanymi w danej szkole, będzie decyzją rodziców i szkoły. Uczniowie i szkoły będą mogli korzystać z pakietu otwartego oprogramowania lub będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków dla edukacji na zakup oprogramowania oferowanego przez rynkowe podmioty.

 

Masz więcej pytań?

W razie jakichkolwiek wątpliwości dostępna jest infolinia Laptop dla ucznia. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18:00. Telefon: +48 22 182 22 88

Nasi eksperci odpowiadają także na pytania mailowo. Można do nich napisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PSP 14 - uczniowie klas czwartych otrzymają laptopy Lenovo V15 G3 IAP: zasady gwarancji, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych  

Szukaj na stronie...

Szkoła promująca zdrowie

Certyfikaty i sukcesy uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski