Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r. Tego dnia wyraźnie podkreślaliśmy, że każde dziecko to Mały Człowiek posiadający swoje prawa.

W tym roku przypadła 30 rocznica uchwalenia Konwencji.

UNICEF jest największą na świecie organizacją w całości dedykowaną dzieciom. Wszystkie jej działania mają na celu zapewnienie dzieciom na świecie możliwości korzystania z ich praw. UNICEF jest strażnikiem Konwencji o prawach dziecka na świecie. Symbolem organizacji jest kolor niebieski. Niebieski gwarantuje prawa wszystkim dzieciom!

Tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF było „dla każdego dziecka dzieciństwo” – akcja polegająca na wykorzystaniu koloru niebieskiego (koloru UNICEF) we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych tego dnia w placówkach.

W tym dniu kl. Va włączyła się w zaproponowane przez Samorząd Uczniowski szkoły działania – uczniowie i nauczyciele przyszli ubrani na niebiesko, demonstrując tym samym pełne poparcie dla działań UNICEF. Uczniowie chętnie zapoznali się również z gazetką, specjalne przygotowaną na ten dzień przez Samorząd.

Paulina Marcinkowska

Aleksandra Kisiel