03.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

10.JPG
Gwarantujemy skuteczne metody nauczania i bezpieczne otoczenie
04.JPG
Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe
01.jpg
Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga
18.jpeg
Dysponujemy świetnie wyposażonymi salami dydaktycznymi
04.JPG
Uczymy programowania oraz modelowania i druku 3D
09.JPG
Gwarantujemy sympatyczną atmosferę
previous arrow
next arrow

 

MODEL ABSOLWENTA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14

IM. ADAMA MICKIEWICZA W OPOLU

 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza to obywatel Europy XXI wieku, który:

 

  • w zakresie wiedzy:

a)    zna podstawowe wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu i życiu,

b)    ma wiedzę o otaczającym świecie i zjawiskach w nim zachodzących,

c)     rozumie konieczność dbania o środowisko naturalne,

d)    posiada wiedzę o zagrożeniach wynikających ze współczesnej cywilizacji, między innymi na temat cyberprzemocy i substancji psychoaktywnych,

e)    jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,

f)      zna kulturę, obyczaje i historię własnej miejscowości, regionu i kraju,

g)    zna zasady zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

  • w zakresie umiejętności:

a)   potrafi dbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie psychiczne i fizyczne,

b)   potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym,

c)    potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, w tym z narzędzi technologii informatycznej,

d)   posiada umiejętności komunikowania i zachowania w różnych sytuacjach życiowych,

e)   dzieli się swoją wiedzą i współpracuje w zespole,

f)     potrafi porozumiewać się w co najmniej jednym języku obcym.

 

  • w zakresie postaw:

a)      system wartości jaki wyznaje, oparty jest o przyjęte normy moralno – społeczne,

b)      zna siebie, swoje możliwości, realizuje je poprzez samodoskonalenie, stawiając sobie coraz wyższe wymagania,

c)      ma poczucie własnej wartości, jest asertywny,

d)      jest kulturalny, empatyczny i tolerancyjny,

e)      szanuje prawo, jest uczciwy, w pełni odpowiada za swoje postępowanie i czyny,

f)       aktywnie uczestniczy w życiu społeczno – kulturalnym,

g)      troszczy się o środowisko naturalne.

 

Szukaj na stronie...

Szkoła promująca zdrowie

Certyfikaty i sukcesy uczniów

Certyfikat Microsoft - Szkoła w chmurze

galeria zdjęć

biuletyn informacji publicznej

 

 

termomodernizacja

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w czasie edukacji zdalnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

Poprzednia wersja strony szkolnej

strefa wsparcia

Ćwiczenia specjalne potrzeby

Świetlicowe inspiracje

e-dziennik

e-dziennik - jak się zalogować

Lekkoatletyka dla każdego

Program - Mleko warzywa owoce

Sekrety nauki

Radosna szkoła

Akademia bezpiecznego puchatka

Certyfikat - Przyjaciel przyrody

Projekt - Przedszkola na wymiar

Projekt - Przedszkola przyjazne

Szkoła w pilotażu programowania

Szkoła odkrywców talentów

mpotęga

Projekt edukacyjny - Lepsza szkoła

Inwestycja w pierwszy krok - II edycja

Fascynujący świat nauki i technologii

Program rozwoju czytelnictwa

Cybernauci

Program Comenius

Program - Śpiewająca Polska

Bezpieczna Plus

Problem z głowy

Aktywna tablica

Towarzystwo Szkół Twórczych

 

 

 

 

Certyfikat - Wiarygodna szkoła

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Wykonanie: Dawid Waldowski