Strona główna

Strefa wsparcia

Z życia szkoły
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
E-DZIENNIK UONETPLUSWspółpraca międzynarodowa
Edukacyjna Wartość Dodana
Ewaluacja zewnętrzna
Sukcesy naszych uczniów
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

II Edycja - "Inwestycja w pierwszy krok"

PSP nr 14 w roku szkolnym 2012/2013 przystępuje do realizacji projektu „Inwestycja w pierwszy krok – II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych  Miasta Opola". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt adresowany jest do uczniów kl. I-III

Planowana liczba uczniów – 218 osób

 


pobierz szczegółowy regulamin
naboru i uczestnictwa

 

W ramach programów rozwojowych na terenie szkoły w bieżącym roku szkolnym przewiduje się realizację następujących zajęć:

 

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.


2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.


3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.


4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.


5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych.


6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie gier strategicznych rozwijających logiczne myślenie, w tym z wykorzystaniem technik  IT.


7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie intelektualnym - „Odyseja Umysłu”.


8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie artystyczno-manualnym - „Ceramika”, „Papieroplastyka”.


9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w zakresie ekspresji tanecznej.


10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w zakresie muzyki - „Zajęcia muzyczno - rytmiczne - nauka gry na bębnach Djembe”.


11. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metody biofeedback.


12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w zakresie ekspresji teatralnej.


13. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie języka francuskiego.

 

 

W związku z rozpoczętą rekrutacją beneficjentów projektu, zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci do wychowawców klas w terminie do 24.10.2012 r. Zgłoszenia należy dokonać na wniosku uzasadniając chęć uczestnictwa w danych zajęciach w odniesieniu do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka.


W dniu 25.10.2012 r. odbędzie się rekrutacja uczestników, której dokona Zespół Nauczycieli powołany zarządzeniem Dyrektora szkoły. Podstawą rekrutacji jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie orzeczeń lekarza lub specjalisty, wskazań pedagoga, logopedy, wychowawcy klasy oraz na wniosek rodziców.


Rodzice zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu ich dziecka do udziału w projekcie. W związku z powyższym zobowiązani są do wypełnienia deklaracji uczestnictwa oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu. Beneficjenci mają obowiązek wykazania się 75% frekwencją udziału w zajęciach. Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności.


 

Koordynator projektu

wicedyrektor V. Malska