Zastępstwa w dniu 20.02.2019 środa
kl. 5B, 8A, 8C, 8D - wyjście edukacyjne
Renata Bulkiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
3 - n.ind., 13E Maja Żurawska za nieobecny oddział/n.ind KJ informat.
4 6 b - muzyka, 13E Damian Staniek za ostatnią lekcję
5 5 a - muzyka, 13E Damian Staniek za nieobecny oddział/rel.
       
Aleksandra Czarnecka
lekcja opis zastępca uwagi
2 5 d - j.polski, 24E Dominik Paterak za nieobecny oddział/rel.
3 4 b - j.polski, 24E Marzena Kosmaczewska j.angielski
4 5 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
6 6 a - j.polski, 24E Aleksandra Malosek zł.gr. L-W
7 8 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 Ip.E Dawid Waldowski  
4 IIpE Katarzyna Raczyńska  
       
Agnieszka Duszyńska
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 b - przyroda, 24C Małgorzata Ciszkiewicz za nieobecny oddział/matem.
2 7 c - biologia, 24C Małgorzata Ciszkiewicz za nieobecny oddział/matem.
3 5 c - biologia, 24C Jadwiga Koziuk za nieobecny oddział/j.pol.
4 6 a - przyroda, 24C Aleksandra Malosek przyroda
5 4 d - przyroda, 24C Ewa Kisyńska - Dygdałowicz zamiast (7) ostatniej lekcji
6 5 a - biologia, 24C Anna Dzięgielewska - Chudiak za nieobecny oddział/j.ang.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  IIpC Barbara Wisła  
       
vacat geografia
lekcja opis zastępca uwagi
1 7 c - Uczniowie przychodzą później    
       
Bogumiła Giza
lekcja opis zastępca uwagi
6 5 b - matematyka, 13E Katarzyna Maliszewska j.angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  szaE Barbara Wisła  
5 IIpE Maja Żurawska  
6 amf Karolina Woźniczko  
       
Agnieszka Golka
lekcja opis zastępca uwagi
4 5 d - technika, 14C Mieczysław Szumny za nieobecny oddział
5 5 c - technika, 14C Małgorzata Ciszkiewicz matematyka
6 - zaj.odwołane   zaj.zkk-odwoł.ucz.zwol.do domu
7 6 a - Uczniowie zwolnieni do domu   zaj.odwoł.ucz.zwol.do domu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 Ip.C Renata Wojciechowska  
       
Lucyna Gruca
lekcja opis zastępca uwagi
2 6 b - matematyka, 05E Elżbieta Surmińska matematyka
3 7 a - matematyka, 05E Renata Kałuża chemia
4 7 c - matematyka, 05E Małgorzata Ciszkiewicz matematyka
5 6 d - matematyka, 05E Jadwiga Adamska za nieobecny oddział/matem.
6 4 b - matematyka, 05E Maria Liskowicz za nieobecny oddział/matem.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 parE Elżbieta Surmińska  
4 parE Małgorzata Ciszkiewicz  
       
Mirosław Musiał
lekcja opis zastępca uwagi
5 7 a - wf, Krzysztof Plaskota w-f
6 7 a - wf, Krzysztof Plaskota w-f
7 5 b(2) - wf, Rafał Rusznica w-f
8 5 b(2) - wf, Rafał Rusznica w-f
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 parF Rafał Rusznica  
8 parF Rafał Rusznica  
       
Anna Ornoch
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 b - e_wczesnoszk, 15D Aleksandra Gierach e.wczesnoszkolna
2 3 b - e_wczesnoszk, 15D Aleksandra Gierach e.wczesnoszkolna
3 3 b - e_wczesnoszk, 15D Aleksandra Gierach e.wczesnoszkolna
4 - Uczniowie zwolnieni do domu   zaj.odwoł.ucz.zwol.do domu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  Ip.D Aleksandra Gierach  
       
Marek Piernikarski
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 d(2) - Uczniowie przychodzą później   6d dz-zaj.odwol.ucz.przych.później
2 6 d(2) - Uczniowie przychodzą później   6d dz-zaj.odwol.ucz.przych.później
3 4 c - wf, Dominik Paterak za nieobecny oddział/rel
4 4 c - wf, Patrycja Mazurkiewicz za nieobecny oddział/zaj.integr.
5 6 b(1) - s_zaj.sport., s.mał Rafał Rusznica złączenie grup
6 6 b(1) - s_zaj.sport., s.mał Rafał Rusznica złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 hpok Patrycja Mazurkiewicz  
6 parF Krzysztof Plaskota  
       
Łukasz Procyszyn
lekcja opis zastępca uwagi
3 6 c(1) - wf, Krzysztof Plaskota złączenie grup
4 6 c(1) - wf, Krzysztof Plaskota złączenie grup
7 5 c(2) - wf, Krzysztof Plaskota za nieobecny oddział
8 5 c(2) - wf, Krzysztof Plaskota za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 amf Paulina Marcinkowska  
7 amf Anna Dzięgielewska - Chudiak  
       
Wiesława Surma - Roik
lekcja opis zastępca uwagi
4 - Uczniowie zwolnieni do domu   n.ind.JP odwoł.ucz.zwol.do domu
5 - zaj.odwołane   zaj.odwol.KJ op.biblioteka
6 8 b - Uczniowie zwolnieni do domu   zaj.odwoł.ucz.zwol.do domu
7 8 d - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 parE Renata Bulkiewicz  
7 szaE Katarzyna Maliszewska  
       
Ewelina Wojtarkowska
lekcja opis zastępca uwagi
5 4 b - religia, 15C Renata Kałuża za nieobecny oddział
6 4 e - religia, 14C Renata Kałuża za nieobecny oddział
8 4 d - Uczniowie zwolnieni do domu   zaj.odwoł.ucz.zwol.do domu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 parC Dominik Paterak  
5 IIpC Justyna Szewczyk  
       
Piotr Zawadzki
lekcja opis zastępca uwagi
1 8 d - wiedz o społ, 04E Renata Wojciechowska za nieobecny oddział/geograf.
2 5 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
3 8 b - historia, 04E Patrycja Mazurkiewicz za nieobecny oddział/edb
4 8 d - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
5 8 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
6 5 c - historia, 04E Justyna Alicka za nieobecny oddział/j.ang.
7 7 b - historia, 04E Jadwiga Adamska matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  parE Marzena Kosmaczewska  
3 parC Ewa Kisyńska - Dygdałowicz  
6 Ip.E Maja Żurawska  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN