Zastępstwa w dniu 21.02.2019 czwartek
kl. 1c, 2c, 5d, 7b - wyjścia edukacyjne
Anna Adamczyk
lekcja opis zastępca uwagi
2 7 b(1) - Uczniowie przychodzą później   zaj.odwoł.ucz.przych.później
3 5 a(2) - j.angielski, 27E Barbara Wisła za nieobecny oddział/rel
4 Język angielski - j.angielski, 25E Jolanta Kuliś 8bd2/2-j.angielski
5 5 d - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 parE Marzena Kosmaczewska  
       
Aleksandra Czarnecka
lekcja opis zastępca uwagi
1 5 b - Uczniowie przychodzą później   zaj.odwoł.ucz.przych.później
2 8 a - j.polski, 27C Paulina Marcinkowska j.polski
3 5 d - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
4 6 a - j.polski, 24E Jadwiga Adamska za nieobecny oddział/matem.
5 6 a - zaj. z wych., 24E Aleksandra Malosek zł.gr. L-W
6 4 b - j.polski, 24E Paulina Marcinkowska j.polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  IIpE Anna Dzięgielewska - Chudiak  
6 IIpE Aleksandra Kisiel  
       
Angelika Dombrowa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
2 1 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
       
vacat geografia
lekcja opis zastępca uwagi
1 5 d - geografia, 24C Agnieszka Duszyńska geografia
6 5 b - geografia, 26C Dawid Waldowski geografia
       
Agnieszka Golka
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 c - zaj.technicz, 14C Ewa Kisyńska - Dygdałowicz zaj.techn.
2 4 b(1) - informatyka, 26E Dawid Waldowski informatyka
4 4 b - zaj. z wych., 14C Anna Sujka zaj.prof
5 4 b - technika, 16G Elżbieta Surmińska matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  Ip.C Ewa Kisyńska - Dygdałowicz  
1 Ip.C Małgorzata Ciszkiewicz  
4 parC Małgorzata Ciszkiewicz  
       
Lucyna Gruca
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 b - Uczniowie przychodzą później   zaj.odwoł.ucz.przych.później
2 7 a - matematyka, 05E Maria Liskowicz za nieobecny oddział
4 7 c - matematyka, 05E Agnieszka Duszyńska za nieobecny oddział
5 6 d - zaj. z wych., 05E Maria Liskowicz matematyka
6 6 d - matematyka, 05E Małgorzata Ciszkiewicz matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 parE Elżbieta Surmińska  
2 parE Dorota Musiał  
4 parE Renata Bulkiewicz  
       
Agata Kolmas - Szlęg
lekcja opis zastępca uwagi
4 - zaj.odwołane   zaj.odwoł. w.eduk.
5 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
6 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
7 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
8 - zaj.odwołane   zaj.odwoł. w.eduk.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 szaD Lidia Krasowska  
       
Marzena Kosmaczewska
lekcja opis zastępca uwagi
5 5 c - zaj. z wych., 14C Krystyna Ludwikowska-Turek zaj.profil.
6 Język angielski - j.angielski, 17C Justyna Alicka 5ce1/2-j.angielski
7 5 c(2) - j.angielski, 24E Justyna Alicka 5c2/2-j.angielski
8 - Uczniowie zwolnieni do domu   zaj.wyr.odwoł.ucz.zwol.do domu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Ip.C Justyna Alicka  
7 szaE Rafał Rusznica  
       
Joanna Leśniak - Diechtiar
lekcja opis zastępca uwagi
2 8 d - biologia, 14C Wiesława Surma - Roik j.polski
4 6 c - przyroda, 15C Dawid Waldowski zaj.komp
       
Anna Ornoch
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 b - e_wczesnoszk, 15D Lidia Krasowska e.wczesnoszkolna
2 3 b - e_wczesnoszk, 15D Jolanta Kiwilszo e.wczesnoszkolna
3 3 b - e_plastyczna, 15D Jolanta Kuliś j.angielski
4 3 b - e_wczesnoszk, 15D Jolanta Kiwilszo e.wczesnoszkolna
       
Marek Piernikarski
lekcja opis zastępca uwagi
1 Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później   5ce chł-zaj.odwoł.ucz.pzrych.później
2 Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później   5ce chł-zaj.odwoł.ucz.pzrych.później
3 6 b(1) - s_zaj.sport., Rafał Rusznica złączenie grup
4 6 b(1) - s_zaj.sport., Rafał Rusznica złączenie grup
5 4 c - wf, Krzysztof Plaskota w-f
6 4 c - wf, Krzysztof Plaskota w-f
7 6 d(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   6d dz-zaj.odwoł.ucz.zwol.do domu
8 6 d(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   6d dz-zaj.odwoł.ucz.zwol.do domu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 parF Łukasz Procyszyn  
       
Katarzyna Raczyńska
lekcja opis zastępca uwagi
5 7 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
6 7 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   w.edukacyjne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 parF Agnieszka Gajda  
6 parE Mirosław Musiał  
       
Wanda Stasiak
lekcja opis zastępca uwagi
3 5 e - historia, 17C Agnieszka Duszyńska geografia
5 4 e - historia, 03E Anna Dzięgielewska - Chudiak j.angielski
6 6 a - hist. i społ, 04E Aleksandra Malosek przyroda
7 6 b - hist. i społ, 04E Piotr Zawadzki historia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 hpok Justyna Szewczyk  
6 amf Piotr Zawadzki  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN