Strona główna Z życia szkoły Opole w rytmie życzliwości

Opole w rytmie życzliwości


Od maja 2019 r. w mieście Opolu realizowana jest kampania informacyjno - edukacyjna

Opole w rytmie życzliwości”.


Kampania „Opole w Rytmie Życzliwości” ma na celu rozpowszechnianie życzliwej postawy społecznej wobec innych, a przez to dodatkowo powstrzymanie mowy nienawiści.


Celem głównym kampanii jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność; uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, ciepło, poświęcenie, wdzięk, empatię, szczodrość, lojalność, pomoc, zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, tolerancja, troska, dobro oraz poruszać kwestę pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.