Strona główna Z życia szkoły 2019/2020 Klasy III Przegląd kolęd w j. niemieckim

Przegląd kolęd w j. niemieckim

Na tegorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu, uczennice klas 3 PSP nr 14 w Opolu zaprezentowały się w przeglądzie kolęd w języku niemieckim.

Jarmark Bożonarodzeniowy miał miejsce w niedzielę 15.12.2019 r. i zorganizowany został przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

Wspaniała atmosfera i przedświąteczny nastrój stanowiły nieodzowny element kolędowania.

Przegląd kolęd skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkich uczestników czekały interesujące nagrody, ciekawe doświadczenia i dużo zabawy.


Anna Dudek