Warsztaty

Wyjście edukacyjne na warsztaty kodowania

w języku angielskim w ramach zajęć rozwijających zainteresowania.

J. Kuliś