MONITORING WIZYJNY


Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy:


1. Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. A. Mickiewicza, 45 – 720 Opole ul. Koszyka 21.


2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.sp14opole.pl oraz pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


3. Prowadzimy monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szkoły oraz ochrony mienia na podstawie Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.


4. Państwa dane osobowe możemy ujawniać m.in. następującym podmiotom:

 

- świadczącym Nam usługi serwisowe, pomoc prawną,

- podmiotom upoważnionym przepisami prawa.


5. Państwa dane przechowywane będą nie dłużej niż 1 miesiąc od nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu wskazany okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.


6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.


7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.