Prawidłowa postawa ciała

Dzień prawidłowej postawy ciała


15.01.2015r. - w tym dniu we wszystkich klasach na zajęciach wychowania fizycznego prowadzone były ćwiczenia korekcyjne. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli wykonywali min. ćwiczenia  korygujące niedbałą postawę ciała, ćwiczenia  wyprostne. Ćwiczono mięśnie stóp przeciwdziałając płaskostopiu oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu. W świetlicy szkolnej dzień upłynął pod hasłem wspólnych zabaw i ćwiczeń ruchowych.


 

Koordynator programu - Arletta Błaszczak

 

Dzień lekkiego tornistra


Dzień 26.11.2014
r. był w naszej szkole „Dniem lekkiego tornistra”.

W tym dniu zajęcia szkolne miały być tak zorganizowane aby uczniowie nie musieli przynosić podręczników i dodatkowych pomocy, by maksymalnie obniżyć wagę tornistrów. Podczas apeli grup wiekowych kl. I-III wicedyrektor szkoły p. Beata Wyżlińska przypomniała uczniom w jaki sposób prawidłowo zapakować tornister aby nie był za ciężki (prezentacja multimedialna). W holu głównym szkoły utworzono Kącik Ważenia Tornistrów Szkolnych, w którym p. Arletta Błaszczak wraz z  uczennicami klasy V d za pomocą wagi hakowej ważyły tornistry wszystkich uczniów, którzy chcieli dowiedzieć się ile waży ich tornister. Uczniowie mogli sprawdzić także wagę swojego ciała ważąc się na wadze lekarskiej i porównać czy waga tornistra nie przekracza 10-15 procent wagi ich ciała. W sumie zważono tornistry 128 uczniów z klas I-V. Najlżejszy tornister należał do ucznia kl. I – 2,5 kg, rekordzista  ( uczeń kl. V d )  nosił na plecach tornister ważący 8 kg. Przeciętna waga zważonych w tym dniu tornistrów wahała się od 3,5 do 5 kg. Większość uczniów miała za ciężkie tornistry.

Do organizacji dnia aktywnie włączył się Samorząd Uczniowski.


Będziemy nadal przypominać uczniom, że zbędne kilogramy na ich plecach nie służą ich zdrowiu. Niepotrzebne podręczniki, zabawki, czy przybory niewypakowane z  tornistra powodują wzrost jego wagi o 1,5 do 2 kg.

 

Koordynator programu - Arletta Błaszczak

 

Praktyczne rady na zdrowy kręgosłup

 

Tornister na wagę zdrowia

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy realizację zadań wojewódzkiego programu

Przeciwdziałanie Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

Realizujemy zadania obligatoryjne jak i fakultatywne.

Szczególne miejsce zajmuje akcja Tornister na wagę zdrowia

W bieżącym roku szkolnym, oprócz zaplanowanych zadań w programie wzięliśmy udział w akcji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pt. ,,Październik miesiącem właściwie spakowanego tornistra”.


Jak prawidłowo spakować swój tornister - kilka praktycznych uwag.

PAMIĘTAJ! TWÓJ TORNISTER:

  • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
  • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
  • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
  • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
  • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
  • tornister należy nosić na obu ramionach,
  • codziennie kontroluj zawartość tornistra, aby zapobiec zabieraniu zbędnych rzeczy
  • waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia


Szkolny koordynator programu- Arletta Błaszczak

 

Prosty kręgosłup

Prosty kręgosłup - szczęśliwe dziecko.

29 października był w naszej szkole Dniem Prostego Kręgosłupa.
Pani Anna Machoń – nauczycielka wychowania fizycznego przeprowadziła z uczniami kl. II ćwiczenia wzmacniające i rozciągające w szczególności mięśnie brzucha i grzbietu, które w głównej mierze odpowiadają za stabilizację kręgosłupa oraz ćwiczenia zapobiegające i korygujące istniejące wady. W tym samym czasie uczniowie klas I-III pod kierunkiem p. Magdaleny Sokołowskiej zgłębiali tajniki jogi. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wzięli udział w zajęciach z zakresu profilaktyki wad postawy (prezentacja multimedialna), na których zapoznano ich z problemem skrzywień kręgosłupa i zaprezentowano specjalistyczne ćwiczenia wzmacniające kręgosłup i przeciwdziałające wadom postawy. Przez szkolny radiowęzeł "płynęły" hasła ułożone przez uczniów klas I-III , promujące aktywny styl życia. W holu głównym szkoły wykonano gazetkę tematyczną  w kąciku programu.Szkolny koordynator programu - Arletta Błaszczak

 

Wady postawy - harmonogram

Program Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała
u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim


Szkolne dni związane z realizacją Programu
w roku szkolnym 2014/2015

 

Srebrny certyfikat

 

Kapituła Programu przyznała naszej szkole
Srebrny Certyfikat

10 kwietnia 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim odbyła się uroczystość certyfikacji szkół w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich Programu, przedstawiciele organu prowadzącego, dyrektorzy szkół i oraz szkolni koordynatorzy Programu z terenu całego województwa opolskiego. Nasza szkoła została wyróżniona Srebrnym Certyfikatem oraz otrzymała cenne nagrody (sprzęt sportowy). Na uroczystości szkołę reprezentowali: dyrektor szkoły p. Janina Ptak, szkolny koordynator programu Arletta Błaszczak oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Magdalena Ciesielska, Maciej Bekieszczuk i Maciej Fabiańczyk.

Szkolny koordynator programu - Arletta Błaszczak

 
Więcej artykułów…