Strona główna Zapytania ofertowe/przetargi ZAPYTANIE OFERTOWE - PRACOWNIA ROBOTYKI

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRACOWNIA ROBOTYKI

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do pracowni robotyki

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu.Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni robotyki  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania.


Zadanie Nr 1 – zakup sprzętu komputerowego i projekcyjnego wraz z dostawą,  wniesieniem i montażem zgodnie z opisem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Zadanie Nr 2 – zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą i wniesieniem zgodnie z opisem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.

 

zapytanie_ofertowe

zał_1_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia

zał_2_formularz ofertowy

zał_3_oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

zał_4_umowa_wzór

Pytania i odpowiedzi

Zmiany_do_zapytania_ofertowego


Zestawienie_ofert

Informacja o wyborze