Strona główna Rekrutacja do oddziału sportowego

Oddział sportowy

ODDZIAŁ SPORTOWY W PSP 14


Oddziały sportowe w PSP 14 tworzone są po ukończeniu I etapu edukacji - od klasy czwartej.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 25.03.2019r. do 17.04.2019r.

 


W oddziale realizuje się szkolenie w dwóch dyscyplinach sportowych:

  • piłka ręczna

  • lekkoatletyka

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA KANDYDATA DO REKRUTACJI SĄ:

1. Złożenie podania o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego z podpisem rodziców/prawnych opiekunów.

2. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na przeprowadzenie testu sprawności fizycznej.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020:


1) od 25 marca 2019r. do 17 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 złożenie:

  • podania o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego (zał. nr 1)
  • zgody na udział dziecka w teście sprawności fizycznej (zał. nr 2)
  • przedłożenie zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej przez kandydata

 

2) 25 kwietnia 2019r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (zał. nr 3),


3) 30 kwietnia 2019r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,


4) do 13 maja 2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego,


5) 17 maja 2019r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego,


6) Od 20 maja 2019r. do 24 maja 2019r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (zał. nr 4),


7) 28 maja 2019r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego.

 

Pliki do pobrania:

 

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

 

Od 18 grudnia 2018 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ Zaodrze’’ w Opolu rozpoczęła działalność Poradnia Medycyny Sportowej. Jest to jedyna tego typu Poradnia w Opolu, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń z zakresu medycyny sportowej.

W Poradni Medycyny Sportowej przyjmowane są bezpłatnie dzieci oraz młodzież do ukończenia 21 roku życia potrzebujące orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej.


Poradnia Medycyny Sportowej (parter, gabinet nr 26) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ Zaodrze” jest czynna dwa razy w tygodniu:

we wtorki w godz. 08.00 – 15.00
w piątki w godz. 15.00 – 18.00


Rejestracja telefoniczna: 77 46-47-131 oraz 77 47-44-692 lub osobista w SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu przy ul. Licealnej 18 w godz.:

 

poniedziałek 10.00 - 13.00

wtorek 08.00 - 14.00

środa 10.00 - 13.00

czwartek 11.00 - 15.00

piątek 08.00 - 13.00