Życzenia od żołnierzy

Podziękowania i życzenia od żołnierzy 10 Brygady Logistycznej

przebywających na misji pokojowej w Rumunii.