Artystyczny Talent Roku

Uczennice naszej szkoły Julia Kawecka i Oliwia Chudy otrzymały

tytuł Artystycznego Talentu Roku 2019 nadany przez Prezydenta Miasta Opola.

GRATULUJEMY!