Makieta o bezpieczeństwie - konkurs

Szymon Kasza z klasy II a został wyróżniony w konkursie zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Opolu.

Konkurs dotyczył wykonania makiety o bezpieczeństwie na drodze. Praca Szymona przedstawiała na głównym planie rondo oraz skrzyżowanie równoległe wraz z oznaczeniami w postaci znaków pionowych i poziomych. Na makiecie wyeksponowano prawidłowe zachowanie pieszych, a mianowicie poruszanie się po jezdni wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych – pasy.  Nie zabrakło dodatkowych elementów wzbogacających walory estetyczne pracy, takich jak kolorowe budynki czy drzewa.

Warto nadmienić, iż konkurs miał na celu również nawiązywanie rodzinnych relacji, ponieważ prace miały być wykonane wspólnie z rodzicami.


Opracowała

Jolanta Kiwilszo

Agnieszka Dudzic