Strona główna Biblioteka Klub internauty "Wirus"

Klub "Wirus"

 

BIBLIOTECZNY KLUB INTERNAUTY

„WIRUS”

kl. IV-VI

Zadaniem  współczesnej  szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym. Pragniemy  stworzyć naszym uczniom  warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną w różnych dziedzinach życia.


Myślą przewodnią naszych działań jest sprzyjanie rozwojowi ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijanie jego zainteresowań i uzdolnień oraz kulturalne spędzanie czasu.

 

Zapraszamy uczniów we wtorki i czwartki  w  godz. 8.00 - 9.00