Straż w szkole

Bije dzwon na alarm,
Już spieszą strażacy.
Czasem w nocy - ze snu,
Czasem w dzień - od pracy.

W ramach realizacji projektu „Bezpieczna+”, gościliśmy w naszej szkole strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Opolu. W czasie spotkania z uczniami klas I - III strażacy przypomnieli podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, w drodze do i ze szkoły. Opowiadali o zagrożeniach  występujących w życiu codziennym, takich jak pożar, porażenie prądem. Uświadomili dzieciom, że w takich sytuacjach może znaleźć się każdy z nich i  należy wiedzieć, jak się zachować. Przypomnieli o numerze alarmowym do straży pożarnej. Omówili zasady zachowania w domu podczas nieobecności rodziców, które mogą narazić je na utratę zdrowia i życia m. in. samodzielnym korzystaniem z urządzeń elektrycznych.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

Urszula Kostrzewska