Strona główna

Sekretariat

 

Wakacje

 

Wykaz podręczników i programów

UWAGA

Wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii i języka mniejszości narodowej

są bezpłatnie wypożyczane uczniowi na czas roku szkolnego.Podręczniki na rok szkolny 2019/2020


pobierz pdf >>


 


Programy nauczania na rok szkolny 2019/2020

pobierz pdf >>


 

Zakończenie roku szkolnego 2018/19

Zakończenie klas 1-4


Zakończenie klas 5-7

Zakończenie klas 8

 

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

W związku z obowiązywaniem Uchwały Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575), poniżej przedstawiam procedurę dotyczącą realizacji wniosków na stypendium szkolne w okresie świadczeniowym 2019/2020:

 

 

 

 

1. Uczniowie i rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu,
ul. Ozimska 19 (Sala Obsługi, VII piętro) w okresie od 1 lipca 2019 r. do 16 września 2019 r.2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień
(za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 16 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).4. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły. Pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium. Potwierdzenie faktu uczęszczania ucznia do szkoły jest możliwe także na osobnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę.5. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie.
W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.6. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenia niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 528,00 zł na osobę).7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 700, 701, 702, 723, 726.

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola zamieszczona jest na stronie:

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1575

natomiast formularze wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie:

http://mcs.opole.pl/p,73,stypendium-szkolne

 

Informacja o rekrutacji do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP

Informacja o rekrutacji do czwartej kadencji

Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej została ogłoszona rekrutacja do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.


Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

 

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa

(link: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy).

 

Opole w rytmie życzliwości


Od maja 2019 r. w mieście Opolu realizowana jest kampania informacyjno - edukacyjna

Opole w rytmie życzliwości”.


Kampania „Opole w Rytmie Życzliwości” ma na celu rozpowszechnianie życzliwej postawy społecznej wobec innych, a przez to dodatkowo powstrzymanie mowy nienawiści.


Celem głównym kampanii jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność; uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, ciepło, poświęcenie, wdzięk, empatię, szczodrość, lojalność, pomoc, zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, tolerancja, troska, dobro oraz poruszać kwestę pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.

 

Podziękowanie od żołnierzy przebywających na misji pokojowej w Rumunii


„Są gesty, za które dziękuje się ze szczególną przyjemnością. Pamięć o POLSKICH ŻOŁNIERZACH ma dla Nas duże znaczenie . Każde życzenia to kolejny uśmiech na Naszych twarzach. Za to w imieniu swoim oraz całego POLSKIEGO  KONTYGENTU WOJSKOWEGO W RUMUNII pragnę wyrazić wdzięczność – za te ciepłe słowa, które znacznie umiliły Nam ten Wielkanocny czas.

Dziś z okazji Waszego Święta chcielibyśmy Wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, rozwoju swoich pasji i talentów oraz beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu.”


Dowódca PKW Rumunia

mjr Dawid Butla

 

„In the jungle”


Wszechstronne umiejętności naszych uczniów z klasy IB zostały zaprezentowane podczas przedstawienia dla rodziców 4.06.2019 r. oraz występu dla klas I-III. Były one podsumowaniem całorocznej pracy z języka angielskiego. W trakcie całego roku szkolnego dzieci nie tylko uczyły się gramatyki i słownictwa tego języka obcego lecz również rozwijały kreatywność  i drzemiące w nich talenty. Klasa IB jest wspaniałym zespołem o wielkim potencjale teatralnym. Przy współpracy z wychowawcą panią Aldoną Bieniek-Papaj i rodzicami dzieci powstało niesamowite widowisko teatralne. Uczniowie poznawali tajniki sceny oraz małymi fragmentami opracowali poszczególne części spektaklu – tańce, choreografię, piosenki i tekst. Z lekcji na lekcję powstało wspaniałe widowisko opowiadające przygody ulubionego bohatera książki Tiger, niesfornego Tygrysa.


Wszystkim widzom i uczniom naszej szkoły życzymy wspaniałych wakacyjnych podróży!!! Być może ktoś z Was zawita jak mali aktorzy z klasy I B do dżungli…?


Opracowanie: Jolanta Kuliś

 

Dziękujemy wolontariuszom

 

Podziękowanie