Strona główna

Konkursy przedmiotowe

 

Zebrania z rodzicami

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I - III

23 października 2019 r. (środa)
godz. 17.00

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV - VIII

24 października 2019 r. (czwartek)
godz. 17.30

 

 

Godziny zebrań i numery sal w pliku PDF.


zobacz >>

 

Akademia umiejętności dla rodziców

 

XIV RAJD CZTERNASTKI - 18.10.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć


UWAGA!!!

31 października 2019r - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych


Podstawa prawna:

§ 5.ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017, poz 1603.)


Świetlica szkolna będzie czynna od godz. 700 do 1700 dla uczniów, których rodzice złożą pisemny wniosek do dyrektora szkoły o potrzebie zapewnienia opieki, do 25.10.2019r. Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej.

 

W przypadku zmiany decyzji, rodzice powinni powiadomić o rezygnacji z opieki sekretariat lub wychowawcę.

 

POKAZ ROBOTA NAO


Dzięki współpracy PSP 14 z Politechniką Opolską w ubiegły czwartek 10.10.2019 w naszej szkole odbył się specjalny pokaz humanoidalnego robota NAO. Pokaz przygotował i zaprezentował dr inż. Arkadiusz Gardecki wykładowca na Politechnice Opolskiej. Uczniowie mieli okazję poznać historię powstania robotów, ich ewolucję i możliwości na przestrzeni lat, a także mogli zapoznać się z prostymi algorytmami w programie PYTHON. Najwięcej emocji jednak wzbudził pokaz umiejętności robota, który witał się z widownią, siadał, chodził, mówił do uczniów i odzwierciedlał ruchy człowieka.Maja Żurawska
Dawid Waldowski

 

Życzenia

W Dniu Edukacji Narodowej

wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi

życzymy spełnienia zawodowego i osobistego!

 

Nauczyciel roku 2019

 

W miniony wtorek 8. października 2019r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się 18. edycja konkursu Nauczyciel Roku 2019.

Pani Magdalena Sokołowska, wychowawca świetlicy w naszej szkole, była jedną z 13. osób, które zostały nominowane spośród 80 kandydatur.

Dorobek nauczyciela oceniało jury, któremu od samego początku przewodniczy prof. Stefan M. Kwiatkowski, obecnie rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Nauczyciel Roku to nie jest plebiscyt. Nie liczą się kliknięcia, czy wysłane smsy.

W tym konkursie ważna jest inicjatywa i kreatywność, które pozwalają postrzegać nauczyciela jako osobę nieszablonową. Nie liczy się wyłącznie opinia innych. Najważniejsze jest to, aby praca stała się pasją.

Gratulujemy!

 

Konkurs poświęcony Stefanowi Wyszyńskiemu

We wrześniu odbył się w naszym województwie konkurs poświęcony Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Spośród ponad tysiąca nadesłanych prac laureatką trzeciego miejsca w części plastycznej (była też kategoria prac literackich) została uczennica naszej szkoły z klasy 7d: Agata Lisowska.

1 października 2019 r w Prudniku miała miejsce konferencja naukowa połączona z galą konkursową nagrodzonych uczestników.

Agacie gratulujemy!


I. Kuboszek

 

Pasowanie na Świetliczaka


Jak co roku w naszej świetlicy odbyło się pasowanie na świetliczaka.

Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków nowo przybyłych dzieci. Za nim to nastąpiło, musieli oni przejść test gotowości świetlicowej. Wszystkie zadania zostały wykonane znakomicie.

Na zakończenie uczniowie przystąpili do ślubowania. Po złożeniu przysięgi każdy otrzymał dyplom i drobny upominek.


Arleta Błaszczak, Adriana Święs, Anna Kurzydło

 

Podziękowanie